The Peacock News

Medlemsblad (TPN)

LUSCOS sitt medlemsblad (TPN) kommer ut 5 ganger pr. sesong. Bladet inneholder endel faste spalter, samt Leeds stoff, intervjuer og reisebrev fra våre medlemmer. Hver utgave er på 84 sider.

 

TPN har flere ganger vunnet priser for årets supporterblad, senest for sesongen 2016/2017.

 

Bladet har et opplag på ca 6.000 og distribueres pr. post til alle hovedmedlemmer.

 

Vi har valgt å publisere de TPN vi har digitalt gjennom løsningen, Issuu. Her vil du finne oppdatert arkiv over TPN fra nr 135 og frem til i dag (forsinket med 3 nummer).

 

Årsberetninger fra 2014/2015 ligger også i arkivet.