Anders Palm style=

Anders Palm

Leder
Kjell Bjørn Vinje style=

Kjell Bjørn Vinje

Nestleder
Rune B. Reitan style=

Rune B. Reitan

Kasserer Medlemssekretær
Terje Dahl style=

Terje Dahl

Styremedlem
Jomar Gjernes style=

Jomar Gjernes

Styremedlem
Svend Anders Karlsen-Moum style=

Svend Anders Karlsen-Moum

Styremedlem
Ole André Sårheim style=

Ole André Sårheim

Styremedlem
Stian Gundersen style=

Stian Gundersen

Varamedlem
Terje Ulven style=

Terje Ulven

Varamedlem