Medlemsblad (TPN)
Bli medlem

Medlemsblad (TPN)

LUSCOS sitt medlemsblad (TPN) kommer ut 5 ganger pr. sesong. Bladet inneholder Leeds stoff, intervjuer, faste spalter og medlemmenes sider. Hver utgave er på minst 84 sider i A4-format.
TPN har flere ganger vunnet priser for årets supporterblad, senest for sesongene 2016/2017 og 2020/21.
Bladet har et opplag på ca 7.000 og distribueres pr. post til alle hovedmedlemmer.

Vi har valgt å publisere de TPN vi har digitalt gjennom løsningen, Issuu. Her vil du finne oppdatert arkiv over TPN fra nr 135 og frem til i dag (forsinket med 3 nummer).

Årsberetninger fra 2014/2015 til 2017/2018 ligger også i arkivet.