Styrets beretning og regnskap 2018/2019 samt forslag til budsjett 2019/2020

Styrets beretning og regnskap 2018/2019 samt forslag til budsjett 2019/2020

Regnskapet for LUSCOS for sesongen 2018/2019 er under revidering, men vi har valgt å legge det ut nå for at medlemmene kan sette seg inn i dette før årsmøtet.

Vedlagt også årsberetning/styrets beretning samt forslag til budsjett for 2019/2020.

Se vedlegg styrets beretning:  (link til vedlegg)

Se vedlegg årsregnskap og forslag til budsjett:  (link til vedlegg)

Se vedlegg revisors beretning:  (link til vedlegg)s2Member®