Leeds med overskudd!

Leeds med overskudd!

Publisert av Anders Palm den 07.04.22.
Leeds Uniteds 2020-21 regnskap er nå offentliggjort.
Overskudd før skatt ble nesten £26m etter en omsetning på  £171m. Omsetningen økte fra fjorårets £54m, naturlig nok som en følge av opprykket til Premier League. På grunn av Covid ble inntekter fra kampdag bare i underkant av £2m. 
Totale lønnskostnader økte fra £78 til £108m.
Driftsresultatet ble £5.5m og en ettergivelse av lån på £21m ga klubben et solid overskudd før skatt.
Til sammenligning hadde klubben et tap på £62m i opprykkssesongen 2019-20.
Klubben brukte £99m på nye spillere og det ble brukt nesten £5m på investeringer på Elland Road og treningsanlegget.