Innkalling til årsmøte LUSCOS 2022

Innkalling til årsmøte LUSCOS 2022

Publisert av Anders Palm den 13.06.22. Oppdatert 15.07.22.

Innkalling til Årsmøte LUSCOS 2022
Dato: 16. august 2022
Tid: kl. 18:00
Sted: Digitalt

Selv om pandemien har sluppet taket har styret i LUSCOS besluttet å videreføre praksisen med å avholde årsmøtet digitalt, via Teams. Dette gir flere medlemmer muligheten til å delta.
Deltakere må melde seg på i forkant (innen 14/8 kl. 23:59), og vil senere motta en link til selve møtet.
Kun medlemmer har adgang til årsmøtet, og alle fremmøtte medlemmer over 16 år har en stemme. 
Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, må du melde deg på på forhånd. Vi vil i god tid før møtet sende ut en link til et elektronisk påmeldingsskjema til de medlemmene som vi har e-post adresser til. Hvis ikke du står på vår liste, send en e-post til medlemsservice@leedsunited.no.
Under årsmøtet må man være tilkoblet med en PC for å kunne delta i avstemminger.

Agenda
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite

Saker til behandling på årsmøtet:
Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

Forslag på kandidater:
På valg 2022:
Anders Palm, leder
Svend Anders K-Moum, styremedlem
Ole A Sårheim, styremedlem
Stian Gundersen, vara
Lasse Hjelle, revisor
Rudi Rakner, leder valgkomite

Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette senest 4 uker før årsmøte.

Forslag på kandidater til styret og revisor sendes valgkomite@leedsunited.no
Forslag på kandidater til valgkomite sendes aarsmote@leedsunited.no

Innkomne forslag til behandling vil bli lagt ut på vår hjemmeside/sosiale plattformer senest 14 dager før årsmøtet.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.