Før Fulham-kampen

Før Fulham-kampen

Publisert av Anders Palm den 21.04.23.
Gracia møtte pressen i forkant av Fulham kampen. Det ble endel spørsmål om de to siste kampene og om det var mangel på innsats fra spillerne. Gracia svarte at han støttet spillerne og mente de hadde gjort sitt beste. Spillerne var skuffet, men klare for å se fremover og komme sterkere tilbake. Om skadeituasjonen sa han som vanlig lite, men at det tok tid med Adams og at han hadde vært opptatt av å beskytte spillere med småskader. Om Adams sa han at laget ikke har mange opsjoner i den rollen og at han er en viktig spiller for laget.  Om Wober ble det sagt at han hadde spilt godt i de kampene han har vært med i, og at han er bedre etter skaden enn forrige uke.