Årsmøtefrister (4 uker)

Årsmøtefrister (4 uker)

Publisert av Anders Palm den 15.07.22. Oppdatert 16.07.22.
ÅRSMØTEFRISTER:
Vi minner om fristen på 4 uker før årsmøtet tirsdag 19/7 (årsmøtet avholdes 16/8): 

- Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

-Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette senest 4 uker før årsmøte.

Forslag på kandidater til styret og revisor sendes valgkomite@leedsunited.no
Forslag på kandidater til valgkomite sendes aarsmote@leedsunited.no

Vi viser ellers til innkalling til årsmøte som kan leses her:
https://www.leedsunited.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Innkalling%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20LUSCOS%202022&ID=30424&af=1