Årsmøte - underlag

Årsmøte - underlag

Publisert av Anders Palm den 02.08.22. Oppdatert 03.08.22.

Årsmøtet i LUSCOS 2022 avholdes digitalt tirsdag 16. august kl 18:00. Det vises til innkalling sendt ut i både TPN og pr e-post samt på hjemmeside og sosiale medier.

Agenda
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite

 

Vedlagt:

Styrets årsberetning
Regnskap 2021/22
Revisjonsberetning 2021/22
Budsjett 2022/23
Innkomne forslag inkl vedtektsendringer
Valgkomiteens innstilling