Årsmøte – saker til behandling

Årsmøte – saker til behandling

Underlag til årsmøte i LUSCOS 2020:

 

Pkt 6: Budsjett legges frem med en omsetning på MNOK 1,75 med et resultat på kr. 230.000.
Det vil bli brukt midler på jubileumsbok og en ytterligere forsterkning av medlemsblad. Det foreslås å fortsette med medlemskort i Leeds United da dette gir mulighet for å kjøpe ordinær billett til fellesturer.

Kontingenten foreslås uendret.

 

Pkt 7: Det er innkommet følgende sak til årsmøtet:

-Navneendring til Leeds United Norway (LUN)
fra medlem Ottar Kvalheim, med følgende begrunnelse:

LUSCOS brukes nesten ikke og LUSCOS bør tilstrebe å bli noe mer fremoverlent, svenskene er omtrent borte, noen dansker i tilgang samt Island.
Disse vil nok være med videre, og hvis ikke - er det vi som skal tilpasse oss noen få hundre andre? Eller skal vi trykke til som svenskene, som er blitt veldig gode!

Det at en og får innpass hos Leeds til å klistre på norsk flagg (bør strengt tatt bruke SAS logo ) med skandinaviske flagg. tilsier at vi bør rendyrke at vi er norske.

Grunner for å bytte ut LUSCOS:
-norsk flagg på merc, både egne og Leeds Utd sine
-vi bruker leedsunited.no (ikke luscos)
-LUSS lever sitt liv og dyrker LUSS/SWE
-våre få danske venner blir sikkert med likevel
-ekte identitet om hvem vi er
-LUSCOS har kun navnet Scandinavia i seg, lite og ingenting annet
-passer inn i struktur med bysnavn som avdelinger - OsloW, BergenW.

Forslaget innebærer også vedtektsendring og dermed 2/3 flertall jfr §10 i vedtektene.

 

Pkt. 9: Valg av styre/-varamedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Styret:

Anders Palm (Leder) -  Gjenvelges
Svend Anders Karlsen - Gjenvelges
Ole Andrè Sårheim - Gjenvelges

Vararepresentanter til styret:
Daniel Johansen - Utgår
Stian Gundersen - Ny

Internrevisorer:
Lasse Hjelle - Gjenvelges​

Styret foreslår at Rudi G. Rakner gjenvelges i valgkomite

 

Valgkomiteens innstilling her

 

 

 

 s2Member®