Supporterunionens medlemstall

Supporterunionens medlemstall

De offisielle medlemstallene for supporterklubbene tilknyttet SBF er nå klare. Samlet sett hadde supporterklubbene 122.267 medlemmer pr 31. mai 2021. I forhold til for et år siden er dette en nedgang på 4.816 medlemmer. Styret i SBF er av den oppfatning Covid-19 pandemien må ta en del skylden for nedgangen. Supporterklubben til Leeds United er unntaket med en økning på 2.049 medlemmer. Utvilsomt har det positive "comebacket" i Premier League bidratt til dette og supporterklubben til Leeds United er nå den 3. største etter Liverpool og Manchester United målt i antall medlemmer.s2Member®