Saker til årsmøtet 17. august

Saker til årsmøtet 17. august

Til årsmøtet som avholdes 17. august kl 19 er det kommet tre forslag til vedtektsendringer. På årsmøtet behandles kun disse sakene i tillegg til de faste sakene på agendaen. Påmelding gjøres her:

https://luscos.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=96635-ECCB


Agenda
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite

Pkt. 4 Styrets årsberetning kan leses her

Pkt. 5/6 Regnskapet for 2020/21 og forslag til budsjett 21/22 kan leses her

Revisors beretning ligger her

Pkt. 7/8: Innkomne forslag
Inkomne forslag og vedtektsendringer kan leses her.


Pkt. 9 Valg
Valgkomiteens innstilling kan leses her.
s2Member®