Referat fra årsmøte i LUSCOS

LUSCOS årsmøte ble avholdt 22. august på digital plattform Teams. Grunnet pandemisituasjonen var det ikke ønskelig å samle medlemmene i Oslo som planlagt. Møtet ble greit gjennomført til tross for noen tekniske utfordringer. Regnskap for 2019/20 ble godkjent og fremlagt budsjett fro 2020/21 ble vedtatt. Inkommet forslag inneholdende vedtektsendring av navn fikk ikke nok stemmer til å bli vedtatt. Valg ble foretatt som følger: Valg av leder: Anders Palm, enstemmig gjenvalgt for to nye år Valg av styremedlemmer: Svend Anders Karlsen-Mourn, enstemmig gjenvalgt for to nye år Ole Andre Sarheim, enstemmig gjenvalgt for to nye år Vararepresentant til styret: Stian Gundersen, enstemmig valgt for to år. Internrevisor: Lasse Hjelle, enstemmig gjenvalgt for to nye år. Valgkomite: Rudi G. Rakner, enstemmig gjenvalgt for to nye år. Referatet finnes her: https://www.leedsunited.no/arsmotet/s2Member®