Styret i LUSCOS
2020/21

STYRET BESTÅR FRA AUGUST 2020 AV:

Anders Palm – leder (2022)
Kjell Bjørn Vinje – nestleder (2021)
Jomar Gjernes – styremedlem (2021)
Ray Tørnkvist – styremedlem (2021)
Svend Anders Karlsen-Moum – styremedlem (2022)
Ole Andre Sårheim – styremedlem (2022)

Varamedlemmer er Stian Gundersen (2022) og Terje Ulven (2021)

Bli kjent med styret

Dra pilen over bildene for å lese om våres ansvarsområder

Hovedkontakt mot LUFC inkl. bortebilletter, engelske og norske supporterklubber,
norsk media, podcast, ambassadørprogram, humanitært fond, merchandise og markedsplan.

Anders Palm

LEDER

Sosiale medier, web og samkjøring innhold vs TPN – generell kommunikasjon mot medlemmer, media og medlemsrekruttering.

Kjell Bjørn Vinje

NESTLEDER

Eventansvarlig (julebord, supportercup, samlinger i Leeds), medlemsfordeler, samt sponsoransvarlig.

Ole A. Sårheim

STYREMEDLEM

Fellesturer, reiseansvarlig mot Egencia/støtte for medlemmer, lotteri, årsmøteplanlegging /gjennomføring og kontakt med lokale avdelinger.

Jomar Gjernes

STYREMEDLEM

Guide fellesturer, merchandise, skribent TPN, oppfølging medlemssekretær, samt bindeledd mot SBF.

Ray Tørnkvist

STYREMEDLEM

Oppfølging av redaktør TPN, innholdsansvarlig (stoff fra Leeds), spillerstipend, samt bindeledd mot media i LUFC.

Sven Anders
Moum-Karlsen

STYREMEDLEM

Ansvarlig for sosiale medier og rekruttering av yngre medlemmer.

Stian Gundersen

VARAMEDLEM

Knyttes opp mot leder og medlemssekretær.
Bistår der ved behov.

Terje Ulven

VARAMEDLEM

Andre nøkkelpersoner i LUSCOS

Håndterer medlemsregister og løpende kontakt med medlemmer. Hovedkontakt
mot Styreweb vedrørende regnskap og purringer. Hovedkontakt mot trykkeri ved utsendelse av TPN.

Rune Reitan

MEDLEMSSEKRETÆR

Redaktør for medlemsmagasinet The Peacock News (TPN). Samler inn stoff, redigerer og setter sammen innhold. Bidrar også med egne artikler.

Andreas Milde

REDAKTØR TPN

Hovedansvarlig for design av TPN og websider. Designer logoer, bannere, medlemskort, merchandise og diverse designelementer.

Christine Rismoen

DESIGNER

s2Member®