Innkalling til årsmøte!

Innkalling til årsmøte!

Innkalling til Årsmøte LUSCOS 2019

Dato: Søndag 2. juni 2019

Tid: kl 12:00 (til ca kl 14:00)

Sted: The Scotsman (3. etasje), Karl Johans gate 17, 0159 Oslo

Agenda

1) Velge ordstyrer

2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen

3) Godkjenne innkalling samt saksliste

4) Gjennomgang av styrets årsberetning.

5) Gjennomgang av regnskapet.

6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.

7) Behandling av innkomne forslag.

8) Vedtektsendringer

9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite

Saker til behandling på årsmøtet:

Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

Forslag på kandidater:

Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette til foreningens valgkomite senest 14 dager før årsmøte.

Forslag på kandidater sendes valgkomite@leedsunited.no.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.s2Member®