Innkalling til årsmøte LUSCOS 2020

Innkalling til årsmøte LUSCOS 2020

Innkalling til Årsmøte LUSCOS 2020

Dato: 22/8-2020

Tid: kl 14:00

Sted: Oslo, TBA

 

Agenda

1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite

 

Saker til behandling på årsmøtet:

Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

Forslag på kandidater:

Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette til foreningens valgkomite senest 14 dager før årsmøte.

Forslag på kandidater sendes valgkomite@leedsunited.no

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.s2Member®