Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

LUSCOS avholder sitt årsmøte 17/8-2021 kl 19. Møtet blir avholdt digitalt. Innkalling er sendt ut til alle medlemmer med registrert e-post. Man må melde sin deltakelse innen 15/8 kl 18 via egen påmelding. Har du ikke fått innkallelsen på e-post så ta kontakt med medlemsservice@leedsunited.no.

Innkalling til Årsmøte LUSCOS 2021

Dato: 17. august 2021
Tid: kl. 19:00
Sted: Digitalt

På grunn av den pågående pandemien har styret i LUSCOS også i år besluttet å avholde årsmøte digitalt. Deltakere må melde seg på i forkant (innen 15/8 kl. 18:00), og vil senere motta en lenke til selve møtet.
Kun medlemmer har adgang til årsmøtet. På årsmøte har fremmøtte medlemmer over 16 år en stemme. Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, ber vi deg melde deg via vårt påmeldingsskjema som du finner ved å følge denne lenken:
Påmeldingsskjema:

Under årsmøtet må man være tilkoblet med en PC for å kunne delta i avstemminger.

Agenda
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite

Saker til behandling på årsmøtet:
Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

Forslag på kandidater:
Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette til foreningens valgkomite senest 14 dager før årsmøte.
Forslag på kandidater til styret og revisor sendes valgkomite@leedsunited.no
Forslag på kandidater til valgkomite sendes aarsmote@leedsunited.no

Innkomne forslag til behandling vil bli lagt ut på vår hjemmeside/sosiale plattformer senest 14 dager før årsmøtet.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.s2Member®