Medlemskort til utlån for LUSCOS medlemmer

Medlemskort til utlån for LUSCOS medlemmer

LUSCOS har et antall gullmedlemskap til utlån for LUSCOS medlemmer.

For bruk av kortene gjelder Leeds Uniteds til enhver tids gjeldene regler:

https://www.lufc.talent-sport.co.uk/PagesPublic/UserControlled/TermsAndConditions.aspx.

Brudd på disse, eventuelt annen oppførsel som kan sette LUSCOS i dårlig lys vil medføre eksklusjon fra LUSCOS.

Tillatelse til bruk av kortene gis pr kamp etter søknad/forespørsel om bruk. Ved uautorisert bruk av kortene i etterkant vil eventuelle kjøpte billetter inndras uten mulighet for refusjon i tillegg til eksklusjon fra LUSCOS.

Prosedyre:

· Søknad/forespørsel sendes til membershipcard@leedsunited.no

· I emnefeltet oppgis hvilken kamp og dato (eks QPR, 2. nov)

· Søker oppgir navn og LUSCOS medlemsnummer av alle «brukere» sammen med søknaden.

· Eventuelle «ikke medlemmer» i LUSCOS må meldes inn/betale medlemskontingent før bruk.

· LUSCOS gir tilbakemelding om godkjenning samt hvilke(t) kortnummer som kan brukes.

· Medlem registrerer seg som bruker på leedsunited.com/tickets hvis man allerede ikke er bruker.

· LUSCOS kort(ene) registreres under Friends and Family.

· Medlem bestiller selv billetten(e) på leedsunited.com når disse legges ut, ca 3 uker før kampdag*

· Etter at billettene er bestilt skal medlemskortene slettes fra Friends and Family listen.

* LUSCOS garanterer ikke billetter selv om det er gitt tillatelser til bruk av medlemskort. Dette er i henhold til klubbens offisielle ticket policy: Please note, a membership does not guarantee a ticket.

 s2Member®