Årsmøtet – innkomne forslag samt valgkomiteens innstilling

Årsmøtet – innkomne forslag samt valgkomiteens innstilling

Årsmøte i LUSCOS arrangeres som annonsert 2.juni 12:00-1400 på The Scotsman (3. etasje), Karl Johans gate 17, 0159 Oslo

Det har innen fristen kommet inn 4 forslag på endring av vedtektene:

Se blå tekst i vedlegget Vedtekter LUSCOS: (link til vedlegg)

Andre forslag:

For å styrke tilgangen på billetter til LUSCOS fellesturer og medlemmer foreslås det å åpne for å kjøpe memberships i LUSCOS sitt navn. Styret vil finne en egnet måte å bruke disse memberships til medlemmenes beste. Se egen post i forslag til budsjettet.

Forøvrig er tilgang på billetter noe styret allerede er i dialog med klubben om.

Valg:

Se vedlegg Valgkomiteens forslag:  (link til vedlegg)

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.s2Member®