Årsmøte utsatt

Årsmøte utsatt

På grunn av koronasituasjonen har styret i LUSCOS besluttet å utsette årsmøtet til august. Vedtektene sier at årsmøtet må holdes innen utgangen av august måned. Vi kommer tilbake med innkalling og beskjed om endelig tidspunkt i løpet av mai måned. Tentativt har vi satt helgen 22-23 august som et foreløpig tidspunkt.s2Member®