Navigering

Årsmøtet – innkomne forslag samt valgkomiteens innstilling

Årsmøtet – innkomne forslag samt valgkomiteens innstilling

Årsmøte i LUSCOS arrangeres som annonsert 2.juni 12:00-1400 på The Scotsman (3. etasje), Karl Johans gate 17, 0159 Oslo

Det har innen fristen kommet inn 4 forslag på endring av vedtektene:

Se blå tekst i vedlegget Vedtekter LUSCOS: (link til vedlegg)

Andre forslag:

For å styrke tilgangen på billetter til LUSCOS fellesturer og medlemmer foreslås det å åpne for å kjøpe memberships i LUSCOS sitt navn. Styret vil finne en egnet måte å bruke disse memberships til medlemmenes beste. Se egen post i forslag til budsjettet.

Forøvrig er tilgang på billetter noe styret allerede er i dialog med klubben om.

Valg:

Se vedlegg Valgkomiteens forslag:  (link til vedlegg)

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.

6 Comments
 • Ottar Kvalheim
  Posted at 13:11h, 20 mai Svar

  Slik at andre forslag allerede ligger i budsjettet? Trodde innkomne forslag var noe en skulle stemme over på generalforsamling?

  • Anders Palm
   Posted at 13:18h, 20 mai Svar

   Kun ett forslag som står beskrevet. Kjøp av membership, tatt inn i forslag til budsjett.

 • Ottar KVALHEIM
  Posted at 14:54h, 20 mai Svar

  Hva menes egentlig med det? Skal LUSCOS kjøpe inn Membership slik at de som ikke kjøper kan benytte disse? Hvordan skal en foreta tildeling av disse og ikke minst – hvorfor?

  • Anders Palm
   Posted at 20:09h, 20 mai Svar

   Forslaget er konkretisert nå.

 • Ottar Kvalheim
  Posted at 16:21h, 20 mai Svar

  Dere har en saksliste der en godkjenner regnskap og budsjett før innkommende forslag – hvorav det ene er styrets forslag som medfører utgifter i form av membership/sesongkort.
  I min verden så er altså dette da vedtatt før forslaget er fremlagt, det kan da ikke styret mene er greit?
  I tillegg bør jo budsjett for 2019/20 legges ut som deler av dette slik at faktisk folk kan sette seg inn i det.

  Så hvor mye er det budsjettert med iform av memberships? Sesongkort?

  • Anders Palm
   Posted at 20:13h, 20 mai Svar

   Noen forslag kan få budsjettmessig effekt og vil da naturlig bli behandlet i forbindelse med budsjettet. Vi legger ut budsjettforslaget så snart regnskapet er ferdigstilt.

Post A Comment