Navigering

MEDLEMSBLAD

THE PEACOCK NEWS (TPN)

 

LUSCOS sitt medlemsbladet (TPN) kommer ut 5 ganger pr sesong. Bladet inneholder endel faste spalter samt Leeds stoff, intervjuer og reisebrev fra våre medlemmer. Hver utgave er på nærmere 100 sider.

TPN har flere ganger vunnet priser for årets supporterblad, senest for sesongen 2016/2017.

Bladet har et opplag på ca 4.000 og distribueres pr post til alle hovedmedlemmer. Det vurderes å legge ut bladene digitalt i løpet av høsten 2018.

 

 

ÅRGANG 2012 – test

TPN nr. 171 aug 2012.

TPN nr. 172 okt 2012

TPN nr. 173 des 2012

TPN nr. 168 feb 2012

TPN nr. 169 april 2012

TPN nr. 170 mai 2012