Navigering

Årsmøtet i LUSCOS

Innkalling til årsmøtet i LUSCOS 2017
Dato: 4. juni 2017, kl 12:00 i Anoraks lokaler, Wergelandsveien 15, 0167 Oslo

 

Saksliste: 
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer
Forslag til endringer finner du her.
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite
Valgkomiteens innstilling finner du her.

 

Saker til behandling på årsmøtet:
Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

 

Forslag på kandidater:
Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette til foreningens styre eller valgkomite senest 14 dager før årsmøte.
Forslag på kandidater sendes aarsmote@leedsunited.no eventuelt valgkomite@leedsunited.no.

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.

LUSCOS er den skandinaviske grenen av supporterklubbene til Leeds United.

Det er den største internasjonale Leeds United-supporterklubben i verden. Hvert år kommer det ut fem utgaver av vårt medlemsblad «The Peacock News». Her får du opp mot hundre sider fylt med artikler, intervjuer, humor, synsing og tilbakeblikk. Som et bevis på at du er medlem i LUSCOS, får du ved hver sesongstart vårt spesiallagde medlemskort.

Send SMS med kodeord «LUSCOS» etterfulgt av navn, adresse og e-post til 2065